Τράπεζα της Ελλάδος


Πίνακας των δικαιούχων απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα σύμφωνα με το άρθρο 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016

«Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 248 του ν. 4364/2016 για την άσκηση ανακοπής κατά του ως άνω Πίνακα. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα των δικαιούχων απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://evima-ekka.gr/ που αυτή διατηρεί και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Σημειώνεται ότι η κατάταξη στον παρόν πίνακα διαφέρει από την πληρωμή δια συμψηφισμού η οποία θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη τυχόν ύπαρξης ανταπαιτήσεων απο την EVIMA GROUP A.A.E.Κλάδος Ασφάλισης
select


Αριθμός Συμβολαίου


Επιλογή Ενέργειας
 

Εμφάνιση Στοιχείων Συμβολαίου